Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Pla d'estudis / Mòdul 1. Fluxos metabòlics urbans

M1. Fluxos metabòlics urbans

Visió metabòlica de la ciutat. Caracterització dels fluxos que intervenen en el metabolisme urbà, de la relació entre l'evolució urbana i l'evolució d'aquests fluxos. Lectura d'aquesta evolució en el passat i cap al futur en casos concrets.

Quadrimestre 1
15 ECTS

Els continguts del mòdul 1 s'estructuren en tres assignatures que aborden, d'una banda, cadascun dels fluxos determinants del metabolisme urbà i, d'altra banda, la llur relació amb la ciutat, permetent un diagnòstic global de la situació de la ciutat industrial en el flux respectiu i en relació a la sostenibilitat:

  

M1.1 Metabolisme social i ciutat

Sostenibilitat i arquitectura. La intervenció urbana com a proposta d'acció. La història d'un urbanisme ecològic.
5 ECTS // Albert Cuchí (ES/CAT), Marta Serra (ENG)
Guia Docent

L'objectiu de l'assignatura és presentar la visió metabòlica de la ciutat i la seva significació sostenibilista i com a referent d'actuació. És l'assignatura clau en l'àmbit de la definició conceptual del màster i, com a tal, s'imparteix de manera intensiva a l'inici del quadrimestre.

Aporta visions i coneixements dels instruments de mesura del metabolisme urbà com MFA o ACV, que estan modelant cada vegada més el metabolisme urbà i que són de gran utilitat en el diagnòstic i la intervenció sostenibilista de l'espai construït.

Presenta aquests marcs de referència i habilita a l'estudiant en la comprensió d'instruments de mesura del metabolisme social avui disponibles.

 

M1.2 Aigua i ciutat

Les crisis urbanes i les causes metabòliques exemplificades a través de l'anàlisi i la història del flux de l'aigua urbana.
5 ECTS // Maribel Rosselló (ES/CAT), Elena Albareda (ENG)
Guia Docent

A través de l'anàlisi dels canvis en el model hídric, l'objectiu de l'assignatura és mostrar la relació entre metabolisme social i forma urbana, entre el canvi, l'ús i la gestió d'un recurs i les transformacions urbanes que implica, associant la transformació de la ciutat al canvi de metabolisme social.

Donat que el curs abasta des dels canvis de la societat orgànica a la societat industrial i la crisi actual, aporta capacitat de diagnòstic i de models d'intervenció en aquest important flux urbà.

 

M1.3 Energia i ciutat

La crisi energètica i la seva expressió urbana a través de les demandes sobre el sector de l'edificació i la mobilitat, així com les polítiques de lluita enfront del canvi climàtic.
5 ECTS // Anna Pagès (ES/CAT), Mariana Palumbo (ENG)
Guia Docent

L'objectiu de l'assignatura és mostrar la relació entre el flux de l'energia i la ciutat i els canvis que suposen a nivell urbà la doble crisi —de cost d'energia i d'emissions de gasos d'efecte hivernacle— que planeja sobre el nostre model productiu i de consum. Es pretén aportar criteris de diagnòstic i intervenció sobre aquest vector en els àmbits i espais urbans afectats.

 

Les tres assignatures imparteixen uns continguts teòrics que han d'aportar la visió del tema, els coneixements necessaris per desenvolupar-lo i els instruments conceptuals perquè el/la estudiant sigui capaç d'aplicar aquesta visió en casos concrets.

Paral·lelament, es planteja un treball de curs que els estudiants han de realitzar fora de les hores presencials sobre l'aplicació de la visió aportada en casos reals d'estudi. En el cas concret de l'assignatura M1.3 Energia i ciutat, el treball proposat s'integra en el laboratori transversal que es descriu en el Mòdul 2.