El màster s'imparteix en dues línies.

En anglès, obert a estudiants de tot el món, amb un nivell mínim d'idioma equivalent a B2.

En català/castellà, integrat en la doble titulació amb el màster habilitant en Arquitectura, MArq, i reservat a estudiants amb un grau espanyol en arquitectura de 300 ECTS. 

 

La sostenibilitat és la demanda social més transformadora a la qual hem de donar resposta i la ciutat és el lloc clau en aquesta transformació perquè és un node essencial del metabolisme social, això és, de la relació que nostra societat té amb el medi, i que ara hem de canviar.
Intervenir a la ciutat, en el medi construït, és alhora una necessitat ineludible i una oportunitat. Una necessitat per a aconseguir els compromisos energètics i ambientals que s'han definit en el marc europeu –i s'estan definint ja en el marc global– i que obliguen a un considerable augment de la nostra eficiència en l'ús de recursos i en la gestió de residus. Una oportunitat per a refer les nostres ciutats i potenciar la seva integració amb el territori des de les exigències que la sostenibilitat imposa.

 


Paraules clau: Sostenibilitat, Metabolisme social, Ciutat, Edificació, Regeneració urbana, Reutilització, Rehabilitació, Intervenció.

El màster formarà i reorientarà professionals que, mitjançant projectes d'intervenció en l'espai urbà, els edificis i les infraestructures, siguin capaços de millorar la sostenibilitat del metabolisme social, reduint l'ús de recursos i la generació de residus, augmentant la capacitat productiva del territori; perseguint amb això un model urbà més responsable basat en la transformació de la ciutat existent.

És amb aquesta finalitat que el màster ofereix un enfocament integral i transversal que no pot, de cap manera, limitar-se a la resolució de qüestions tècniques, sinó que ha d'incorporar-les en un aprenentatge que permeti abordar la ciutat des de la lògica de la reutilització dels seus edificis i espais, des de la revitalització dels seus teixits i des de la repercussió social.

En conseqüència, el MISMeC es planteja objectius formatius professionals en el camp del desenvolupament futur de l'arquitectura, així com la preparació d'investigadors que elaborin tesis doctorals orientades a les necessitats operatives en aquest camp. Avalen aquest doble objectiu la trajectòria de formació de professionals de la UPC i els treballs i projectes de recerca dels grups de recerca en els que hi ha implicats els professors del màster.