Vés al contingut (premeu Retorn)

M2. Àmbits i estratègies d'actuació

Fitxa tècnica MISMeC

  • Durada: 2 quadrimestres
  • Règim: Presencial
  • Crèdits: 60 ECTS 
  • Places d'accés:
    40 (20 itinerari anglès + 20 doble titulació)
  • Docència:
    itinerari en anglès i doble titulació en espanyol/català
Sou a: Inici / Pla d'estudis / Mòdul 2. Àmbits i estratègies d'actuació

M2. Àmbits i estratègies d'actuació

Diagnòstic i definició d'intervencions en els tres àmbits que el mòdul presenta, sobre els fluxos i en els espais que siguin oportuns, a partir de casos concrets.

Quadrimestre 1
15 ECTS

Els continguts del mòdul 2 s'estructuren en tres assignatures i aborden les escales d'actuació que el màster considera pertinents per a la intervenció sostenible en l'entorn construït. Cada assignatura aporta els recursos per a entendre els criteris que permeten definir una intervenció sostenible en en seu àmbit:

 

M2.1 Re-Generar

Visió i crítica dels actuals instruments d'intervenció sobre la ciutat.
5 ECTS // Carles Llop (ES/CAT), Adolf Sotoca (ENG)
Guia Docent

L'objectiu de l'assignatura és, d'una banda, revisar els instruments existents del planejament i de la gestió urbanistica per tal d'obtenir-ne críticament la funcionalitat en funció del tipus d'intervencions proposades pel màster. D'altra banda, i com a metodologia d'aproximació al tema, es planteja l'anàlisi de casos d'estudi de referència. 

 

M2.2 Re-Habitar (Re-Usar)

Visions d'intervenir en la construcció d'habitabilitat.
5 ECTS // Magda Mària (ES/CAT), Pere Fuertes (ENG)
Guia Docent

L'objectiu de l'assignatura és reconsiderar la intervenció sobre l'edifici i la ciutat, no tant del seu aspecte tècnic, sinó des d'una lectura de les diferents possibilitats d'ocupació i reutilització de l'espai construït i, en conseqüència, des de la redefinició de l'habitabilitat que implica. És per això que caldrà adquirir les eines necessàries per a reconèixer i avaluar aquesta habitabilitat, dins dels paràmetres proposats pel màster.

 

M2.3 Re-Habilitar

Instruments tècnics per intervenir en l'estructura física de l'espai construït.
5 ECTS //  Albert Cuchí, Fabián López (ES/CAT), Pablo Garrido, Fabián López (ENG)
Guia Docent

L'objectiu de l'assignatura és mostrar l'abast i les possibilitats de la intervenció sobre la qualitat tècnica dels elements constructius, entenent que aquesta intervenció fa possible noves habilitats d'aquest parc construït i permet noves performances.
 

Les tres assignatures imparteixen uns continguts teòrics que han d'aportar la visió del tema, els coneixements necessaris per desenvolupar-lo i els instruments conceptuals perquè el/la estudiant sigui capaç d'aplicar aquesta visió en casos concrets.
 

Laboratori

En paral·lel a l'avanç de les assignatures, es planteja un laboratori transversal focalitzat en un cas d'estudi comú a les tres assignatures —juntament amb Energia i ciutat (M1.3) que continuarà desenvolupant-se en el segon quadrimestre com a base del Taller de projecte (M3). Es tracta d'un cas real, fruit de la col·laboració entre el màster i l'administració local, que permet el contacte directe dels/de les estudiants amb la problemàtica de l'àmbit d'estudi, a través dels seus habitants i de la pròpia administració. La finalitat és produir un document d'auditoria i diagnòstic, previ a l'inici del taller —que es concentrarà en les estratègies i propostes d'intervenció.

El laboratori planteja treballs en equip entesos com a pràctiques de les assignatures esmentades, que seran avaluats en finalitzar el quadrimestre. El treball dels/de les estudiants es desenvoluparà —en horari de matins i de dilluns a divendres— a l'aula taller que l'ETSAV posa a la seva disposició. Les revisions, debats i presentacions del treball es realitzaran en l'horari de l'assignatura. Cadascuna de les quatre assignatures plantejarà una part de l'auditoria i del diagnòstic, d'acord amb els seus continguts específics.