Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Pla d'estudis / Mòdul 4. Treball final de màster

M4. Treball final de màster

Desenvolupament d'un treball individual basat en anàlisis, estudis o solucions innovadores en projectes d'intervenció sostenible sobre l'entorn construït. Plantejament de temes i treballs de recerca des de les necessitats que aquests projectes presenten, amb la possibilitat de dirigir el TFM cap a un eventual inici de tesi doctoral, si es donen les condicions adequades.

Quadrimestre 2
15 ECTS
Professors: Albert Cuchí (responsable), la resta de professors del màster

 

El TFM pretén que l'estudiant desenvolupi un treball individual orientat a garantir la seva autonomia, la seva capacitat d'innovació i, si correspon, dirigit cap a la recerca científica i/o tècnica.

Es considera òptim que el TFM es plantegi a partir del treball del taller de projecte que el precedeix, que s'entén com el desenvolupament de problemes específics que sorgeixen durant l'evolució del projecte que, per la seva generalitat, mereixen ser desenvolupats en profunditat per a donar visions o eines adequades a la resolució de problemes similars.

El TFM es realitza individualment, amb seguiment de tutoria i en un horari determinat, de forma que es constati el progrés conjunt dels TFM dels estudiants i es fomenti el debat públic. És per això que els professors del taller són els tutors naturals dels treballs dels estudiants del TFM, encara que la comissió docent pot preveure altres situacions.

Malgrat el que diuen els dos paràgrafs anteriors, el TFM —com el taller de projecte— pot ser realitzat en un àmbit diferent al propi màster, sempre que els objectius acadèmics dels mòduls quedin assegurats pel treball de l'estudiant en aquest àmbit.

En tots els casos, el TFM s'haurà de presentar i defensar davant d'un tribunal, previ informe favorable per part del tutor. Les tutories i els treballs es podran realitzar indistintament en castellà, català o anglès. 

Terminis

El TFM es desenvoluparà durant el segon quadrimestre d'estudis. Amb aquest propòsit, un dels objectius del viatge d'estudis és plantejar el tema del treball, per a poder consensuar-lo posteriorment amb el tutor.

Tal com s'indica en el calendari, les tutories seran presencials fins a finals de juliol i el treball es presentarà a la fi d'agost o inicis de setembre. La defensa dels TFM es realitzarà durant els primers dies de setembre. Les dates concretes per a la presentació i la defensa es donaran a conèixer anticipadament.

 

Es pot consultar una selecció de treballs finals de màster defensats en edicions anteriors aquí.