Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa tècnica MISMeC

  • Durada: 2 quadrimestres
  • Règim: Presencial
  • Crèdits: 60 ECTS 
  • Places d'accés:
    30, amb inici el setembre

Calendari

El curs 2018-2019 s'iniciarà el dilluns 24 de setembre, amb una estructura acadèmica similar a la del curs actual de 15 setmanes lectives per quadrimestre, més un viatge d'ampliació d'estudis en el quadrimestre de primavera. 

Curs 2017-2018, quadrimestre de tardor

qt_cat.gif

19-20 SET _Matrícula del màster (presencial a secretaria acadèmica ETSAV)
26 SET _Presentació del màster i inici de les classes
30 OCT _Inici del laboratori transversal
26 GEN _Últim dia lectiu
05 FEB _Publicació de les qualificacions
05-09 FEB _Revisió de qualificacions i presentació d'al·legacions

 

Curs 2017-2018, quadrimestre de primavera

qp_cat.gif

19 FEB _Presentació del taller de màster
20-21 FEB_ Matrícula del segon quadrimestre
20 FEB _Inici de les classes
23-27 ABR _Viatge d'ampliació d'estudis i proposta de tema de TFM
15 JUN _Finalització del taller i inici de les tutories de TFM
25 JUN _Publicació de les qualificacions

25-29 JUN _Revisió de qualificacions i presentació d'al·legacions
27 JUL _Data límit de tutories del treball final de màster
14 SET _Data límit per a la defensa del treball final de màster

 

S'aplicarà la normativa acadèmica de màster universitari de la UPC per al curs acadèmic 2017-2018.

L'horari d'impartició del màster és de dilluns a divendres, de 15:30 a 19:30h. Durant el quadrimestre de tardor, el laboratori transversal té un horari de treball dels/de les estudiants de 9:00 a 14:00h. En el cas del taller de projecte, que s'imparteix durant el quadrimestre de primavera, els/les estudiants disposen d'una aula de treball amb el mateix horari del laboratori. L'aula per al curs 2017-2018 serà l'OEST 2.