Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa tècnica MISMeC

  • Durada: 2 quadrimestres
  • Règim: Presencial
  • Crèdits: 60 ECTS 
  • Places d'accés:
    30, amb inici el setembre

Calendari

El curs 2019-2020 s'inicia el dilluns 23 de setembre, amb una estructura acadèmica de 15 setmanes lectives per quadrimestre, més un viatge d'ampliació d'estudis en el quadrimestre de primavera. Entre l'inici de curs i el 31 de juliol de 2020, les classes i tutories de TFM són presencials. Els períodes de Nadal i Setmana Santa són festius. L'espai entre quadrimestres permet dur a terme activitats acadèmiques complementàries.

Curs 2018-2019, quadrimestre de tardor18-19 SET _Matrícula del primer quadrimestre (presencial a secretaria acadèmica ETSAV)
24 SET _Presentació del màster i inici de les classes
05 NOV _Inici del laboratori transversal
18 GEN _Últim dia lectiu. Posteriorment a aquesta data, les assignatures poden preveure un lliurament final
04 FEB _Publicació de les qualificacions
04-06 FEB _Revisió de qualificacions i presentació d'al·legacions
08 FEB _Resolució de la comissió acadèmica

 

Curs 2018-2019, quadrimestre de primavera

20-21 FEB_ Matrícula del segon quadrimestre (a l'e-Secretaria)
19 FEB _Presentació i inici del taller de màster
08-12 ABR _Viatge d'ampliació d'estudis i proposta de tema de TFM
14 JUN _Finalització del taller. Les tutories de TFM es prolonguen fins el 26 JUL
24 JUN _Publicació de les qualificacions
24-26 JUN _Revisió de qualificacions i presentació d'al·legacions
28 JUN _Resolució de la comissió acadèmica
26 JUL _Data límit de tutories del treball final de màster
13 SET _Data límit per a la defensa del treball final de màster

 

S'aplicarà la normativa acadèmica de màster universitari de la UPC per al curs acadèmic 2018-2019.

L'horari d'impartició del màster és de dilluns a divendres, de 15:30 a 19:30h. Durant el quadrimestre de tardor, el laboratori transversal té un horari de treball dels/de les estudiants de 9:00 a 14:00h. En el cas del taller de projecte, que s'imparteix durant el quadrimestre de primavera, els/les estudiants disposen d'una aula de treball amb el mateix horari del laboratori.