Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa tècnica MISMeC

 • Durada: 2 quadrimestres
 • Règim: Presencial
 • Crèdits: 60 ECTS 
 • Places d'accés:
  40 (20 itinerari anglès + 20 doble titulació)
 • Docència:
  itinerari en anglès i doble titulació en espanyol/català
Sou a: Inici / Admissió

Admissió

Les persones candidates tenen accés a un màxim de 20 places de l'itinerari en anglès i altres 20 places vinculades a la Doble Titulació amb el màster en Arquitectura MArq.

Una Comissió Acadèmica, formada per professors del MISMeC, avalua cada sol·licitud individualment.

Perfils d'ingrés

 • Arquitectura i Grau en Arquitectura.
 • Grau en Ciències i Tecnologia de l'Edificació, Enginyeria Civil i Enginyeria de la Construcció.
 • Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
 • Enginyeria Química.
 • Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica, Llicenciatura i Grau en Geografia, Dret, Sociologia, Antropologia Social i Cultural i Biologia (aquest grup podrà requerir complements de formació).
 • Excepcionalment, s'admetran altres titulacions en funció de la formació, experiència i motivació demostrada pel / per la sol·licitant.

Criteris de selecció

La Comissió Acadèmica del MISMeC prioritza les sol·licituds atenent a la puntuació obtinguda pels candidats segons els criteris basats especialment en l'expedient acadèmic (45%) i s'estableixen ponderacions en funció de la titulació d'ingrés (10%), el nivell de coneixement d'anglès (5%), l'experiència professional (20%) i la motivació personal (20%). Cal posar a disposició de la Comissió la documentació necessària en l'aplicatiu de preinscripció (títol i expedient acadèmic, carta de motivació específica, currículum vitae i portafoli acadèmic i/o professional, així com altres documents acreditatius).

Calendari d'inscripció

Preinscripció

OBERTA fins al 27 de juny 2022 nova data

Els/les candidats/ates no residents o no ciutadans/anes de la Unió Europea hauran de considerar els terminis que el seu país necessiti per a tramitar el visat i la documentació acadèmica, que haurà d'estar legalitzada per via diplomàtica per la matrícula de setembre.

La sol·licitud d'accés es realitza a través de l'aplicació de preinscripció, que requereix donar-se d'alta com a usuari a la mateixa pàgina (seguint aquest tutorial). La informació disponible sobre preinscripció, preus de matrícula, normativa acadèmica, etc., pot consultar-se aquí.

Matrícula

Una vegada acceptats, els candidats hauran de formalitzar la matrícula durant el mes de juliol. La data concreta s'anunciarà amb antelació. Per a realitzar aquest tràmit, s'haurà d'aportar tota la documentació acreditativa original que en el seu moment es va pujar a l'aplicació de preinscripció, convenientment legalitzada si és el cas.

Resolució de les sol·licituds i admissió

La Comissió Acadèmica es reuneix mensualment, a partir d'abril, per a resoldre les sol·licituds en ordre d'arribada. El dia corresponent, el/la sol·licitant rep un correu electrònic informant de la resolució d'admissió en el MISMeC. També pot consultar-se en la mateixa aplicació de preinscripció. L'admissió rebuda és condicional fins que es comprovi, durant el procés de matrícula, la veracitat de les dades acadèmiques aportades.

Una vegada rebuda la notificació d'admissió, cal que la persona interessada accepti la sol·licitud en l'aplicació de preinscripció i faci efectiu el pagament de 300€, seguint les instruccions indicades en el comunicat que rebrà per correu electrònic. Aquesta quantitat serà descomptada del total de la matrícula una vegada formalitzada. 

Amb el document d'admissió, els estudiants no pertanyents a la Unió Europea poden iniciar els tràmits de sol·licitud de visat que permetin l'estada al nostre país per a cursar el programa de màster universitari.

Alguns programes de beques poden requerir una carta de pre-admissió amb anterioritat a la resolució de la sol·licitud. En aquests casos i a requeriment del/de la sol·licitant, s'emetrà un document únicament vàlid a l'efecte de tramitar aquesta beca. La carta d'admissió serà definitiva si el/la sol·licitant ha estat admès/esa en el programa i ha abonat l'import a compte de la matrícula.