Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa tècnica MISMeC

 • Durada: 2 quadrimestres
 • Règim: Presencial
 • Crèdits: 60 ECTS 
 • Places d'accés:
  30, amb inici el setembre
Sou a: Inici / Sortides

Sortides

Competències

Una vegada superats els 60 ECTS del màster, els titulats en el MISMeC seran capaços de:

 • Avaluar i ordenar la informació relativa a la sostenibilitat i l'arquitectura.
 • Conèixer la repercussió de la demanda social de sostenibilitat en els camps propis d'actuació de l'arquitectura (disseny, edificació, ciutat i territori) i la seva redefinició.
 • Conèixer i ser capaç de caracteritzar els fluxos materials determinants en el metabolisme urbà i entendre la seva relació amb els espais urbans.
 • Fer un diagnòstic per a detectar oportunitats d'intervenció en el medi urbà aptes per a transformar-lo. 
 • Definir intervencions sostenibilistes en àmbits urbans i desenvolupar projectes que les defineixin, especialment en l'àmbit de l'edificació, el disseny urbà i d'intervenció en les infraestructures.

Perspectives de futur

El màster implica la necessària reorientació sostenibilista dels àmbits de treball propis dels títols d'origen, en relació a l'arquitectura, l'edificació i la ciutat, des de la pràctica professional, des de la recerca o des de la pròpia administració.

Entendre que la transformació del medi construït existent és el principal instrument per a la transformació sostenibilista de la nostra societat implica reconsiderar i reorientar l'activitat professional dels tècnics que, fins ara, han estat dedicats únicament al creixement urbà. 

Per això, és imprescindible un perfil formatiu que asseguri un coneixement integrat de tots els aspectes que conflueixen en aquest camp així com l'enfocament estratègic necessari per a portar-los a la pràctica o per a continuar desenvolupant els problemes teòrics i operatius que la intervenció demana. 

Es planteja, doncs, el repte de formar nous professionals capacitats per al desenvolupament futur de l'arquitectura en aquests termes i la preparació d'investigadors per a desenvolupar tesis doctorals orientades a les necessitats operatives d'aquest camp. 
 

Escenaris professionals

Les sortides professionals dels futurs titulats són les sortides actuals en el camp de l'arquitectura, edificació, intervenció urbana i urbanisme, però amb una activitat que estigui d'acord amb les demandes sostenibilistes de la societat. En concret, els àmbits de l'edificació i el planejament urbà suposen els espais professionals objectiu de la formació que es proposa. 

Doble titulació

Des del curs acadèmic 2017-2018, s'ofereix la possibilitat d'una doble titulació entre el MISMeC i el màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, MCTS, que imparteix l'Institut de Sostenibilitat de la UPC amb l'objetiu de "proporcionar una formació interdisciplinària i avançada que faciliti la comprensió de les interaccions entre societat, economia i medi natural, així com de les opcions i tendències científiques i tècniques que permeten abordar els principals reptes del desenvolupament sostenible dels sistemes socioambientals actuals".

La doble titulació es pot obtenir cursant un total de 150 ECTS en dos anys acadèmics (cal recordar que, per separat, el MISMeC té una càrrega de 60 ECTS i el MCTS una de 120 ECTS). S'ha d'iniciar cursant els dos primers quadrimestres del MCTS per, una vegada superats, iniciar el MISMeC. El TFM és conjunt —amb una càrrega de 30 ECTS— i s'ha de defensar a cadascuna de les titulacions.

Els criteris d'accés generals són els vigents per a cadascun dels dos màsters individualment. L'admissió a la doble titulació s'ha de sol·licitar a l'inici dels estudis del MCTS, si bé qualsevol altra situació podrà ser estudiada conjuntament per ambdues comissions acadèmiques [+ info].

Doctorat

El MISMeC dóna accés als estudis de doctorat de la UPC, dirigits a l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral. Si reuneixen les condicions exigides, els titulats podran ser dirigits per professors responsables del propi màster o integrar-se en el programa de doctorat de l'Institut de Sostenibilitat de la UPC.

En sentit contrari, els doctorands de l'Institut, amb interessos de recerca propers als objectius del MISMeC, podran incorporar-se al programa de doctorat, dirigits per professors del màster.