Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Pla d'estudis

Pla d'estudis

Nota: El màster s'imparteix en dues línies. En català/castellà, integrat en la doble titulació amb el màster habilitant en Arquitectura, MArq, i reservat a estudiants amb un grau espanyol en arquitectura de 300 ECTS. En anglès, obert a estudiants de tot el món, amb un nivell mínim d'idioma equivalent a B2.

Mòdul 1. Fluxos metabòlics urbans

Visió metabòlica de la ciutat. Caracterització dels fluxos que intervenen en el metabolisme urbà, de la relació entre l'evolució urbana i l'evolució d'aquests fluxos. Lectura d'aquesta evolució en el passat i cap al futur en casos concrets.

Els continguts del mòdul 1 s'estructuren en tres assignatures que aborden, d'una banda, cadascun dels fluxos determinants del metabolisme urbà –i, més específicament, l'aigua i l'energia– i, d'altra banda, la llur relació amb la ciutat, permetent un diagnòstic global de la situació de la ciutat industrial en el flux respectiu i en relació a la sostenibilitat.
 

Mòdul 2. Àmbits i estratègies d'actuació

Diagnòstic i definició d'intervencions en els tres àmbits que el mòdul presenta, sobre els fluxos i en els espais que siguin oportuns, a partir de casos concrets.

Els continguts del mòdul 2 s'estructuren en tres assignatures i aborden les escales d'actuació que el màster considera pertinents per a la intervenció sostenible en l'entorn construït: la re-generació urbana, la re-utilització del parc edificat i la re-habilitació del mateix. Cada assignatura aporta els recursos per a entendre els criteris que permeten definir una intervenció sostenible en en seu àmbit.
  

Mòdul 3. Taller de projecte

Proposta i resolució de projectes viables i solvents d'intervenció urbana en l'entorn construït, de cara a la millora de la seva sostenibilitat. Els equips d'estudiants, organitzats per interessos acadèmics, desenvolupen un treball d'auditoria i diagnòstic orientat a definir una estratègia d'actuació i les corresponents línies d'intervenció a partir d'un cas real, en col·laboració amb les administracions locals.    

Fins avui, el taller ha treballat en l'àrea metropolitana o en l'entorn rural de Barcelona, abordant propostes d'intervenció en diversos barris i assentaments vulnerables, amb l'objectiu de millorar-ne l'habitabilitat i minimitzar-ne la dependència del carboni.

Durant el taller es realitza un viatge d'estudis d'una setmana de durada. Amb la programació del viatge, cada curs tracta de complementar els temes que es plantegen en el desenvolupament del màster que no tenen expressió directa en les assignatures del primer quadrimestre o que permeten aprofundir en altres qüestions tractades amb anterioritat. El viatge s'organitza com a seminari on s'alternen visites a diverses experiències en marxa, col·loquis amb experts locals i debats sobre la transformació metabòlica d'un territori determinat. 
 

  

Mòdul 4. Treball final de màster

Desenvolupament d'un treball individual basat en anàlisis, estudis o solucions innovadores en projectes d'intervenció sostenible sobre l'entorn construït. Plantejament de temes i treballs de recerca des de les necessitats que aquests projectes presenten, amb la possibilitat de dirigir el TFM cap a un eventual inici de tesi doctoral, si es donen les condicions adequades.